Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - Pullman-Vung-Tau-Beach-Club-4

Pullman-Vung-Tau-Beach-Club-4


Địa chỉaddress

Pullman-Vung-Tau-Beach-Club-4
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • pullman-vung-tau-beach-club-4
  • pullman-vung-tau-beach-club-4
  • pullman-vung-tau-beach-club-4
  • pullman-vung-tau-beach-club-4
  • pullman-vung-tau-beach-club-4
Đặt phòng
Đặt phòng
close