Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - pl-vt-d43860

pl-vt-d43860


Pullman Vung Tau

Pullman Vung Tau

Địa chỉaddress

pl-vt-d43860
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • pl-vt-d43860
  • pl-vt-d43860
  • pl-vt-d43860
  • pl-vt-d43860
  • pl-vt-d43860
Đặt phòng
Đặt phòng
close