Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - Pullman-Vung-Tau-Deluxe-Room-1

Pullman-Vung-Tau-Deluxe-Room-1


Địa chỉaddress

Pullman-Vung-Tau-Deluxe-Room-1
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • pullman-vung-tau-deluxe-room-1
  • pullman-vung-tau-deluxe-room-1
  • pullman-vung-tau-deluxe-room-1
  • pullman-vung-tau-deluxe-room-1
  • pullman-vung-tau-deluxe-room-1
Đặt phòng
Đặt phòng
close