Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - Pool-Bar-PL-VT-Day-085609-7

Pool-Bar-PL-VT-Day-085609-7


Địa chỉaddress

Pool-Bar-PL-VT-Day-085609-7
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • pool-bar-pl-vt-day-085609-7
  • pool-bar-pl-vt-day-085609-7
  • pool-bar-pl-vt-day-085609-7
  • pool-bar-pl-vt-day-085609-7
  • pool-bar-pl-vt-day-085609-7
Đặt phòng
Đặt phòng
close