Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - PL-VT-Day-086047 (1)

PL-VT-Day-086047 (1)


Địa chỉaddress

PL-VT-Day-086047 (1)
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • pl-vt-day-086047-1
  • pl-vt-day-086047-1
  • pl-vt-day-086047-1
  • pl-vt-day-086047-1
  • pl-vt-day-086047-1
Đặt phòng
Đặt phòng
close