Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - Novotel-Bangkok-Fenix-Silom-Special-Offer-F_B-Crush-on-Seafood

Novotel-Bangkok-Fenix-Silom-Special-Offer-F_B-Crush-on-Seafood


Địa chỉaddress

Novotel-Bangkok-Fenix-Silom-Special-Offer-F_B-Crush-on-Seafood
15 Thi Sach Street, Thang Tam Ward, Vung Tau
Vietnam
Điện Thoại: +84 (0) 254 355 1777
Fax: +84 (0) 254 355 1799
Email: h7133@accor.com

google_map
  • novotel-bangkok-fenix-silom-special-offer-f_b-crush-on-seafood
  • novotel-bangkok-fenix-silom-special-offer-f_b-crush-on-seafood
  • novotel-bangkok-fenix-silom-special-offer-f_b-crush-on-seafood
  • novotel-bangkok-fenix-silom-special-offer-f_b-crush-on-seafood
  • novotel-bangkok-fenix-silom-special-offer-f_b-crush-on-seafood
Đặt phòng
Đặt phòng
close