Pullman Vung Tau - Khách sạn cao cấp - Thực Đơn Món Nhẹ

Thực Đơn Món Nhẹ

Unique Tapas from Spain and Vietnam

Từ 01/04/2020 đến 30/06/2020

Thưởng thức các món ăn nhẹ Tây Ban Nha – Việt Nam theo cách của bạn.

Thông tin liên hệ đặt món 0933 89 2200 hoặc email H7133-FB3@accor.com

 

     

150,000                                                  100,000 

 

    

140,000                                                  160,000   

 

     

80,000                                                    120,000

 

    

140,000                                                  150,000

 

     

100,000                                                  140,000

  • thuc-don-mon-nhe